W jakiś sposób trendy technologiczne wpłyną na rozwój kompetencji przyszłości

 

Świat wokół nas dynamicznie się zmienia. I można na ten fakt spojrzeć z wielu perspektyw. Nie każda z nich niesie ze sobą tylko łagodne skutki. Długa lista zmian w wielu dziedzinach życia nie ominęła ani edukacji, ani rynku pracy. A te są ze sobą nierozerwalnie związane.

Rewolucjonizujące świat trendy technologiczne, przebojem wkraczają w różne dziedziny życia. Zmienia się wszystko, od sposobu myślenia i działania po narzędzia i procesy. Od źródeł wiedzy i informacji po kompetencje. Świat, w którym żyjemy, tworzy zupełnie inne warunki rozwoju człowieka. Oczekuje jednocześnie zmiany postaw oraz zakresu i poziomu naszego rozwoju.

Rynek pracy coraz bardziej nie przypomina przewidywalnej przestrzeni. Sztuczna inteligencja kreuje zawody przyszłości. Główne trendy rozwoju pracownika przyszłości wymagają uczenia się i rozwoju innych kompetencji.

Eksperci z wielu różnych dziedzin rekomendują jednoznacznie kierunki naszego rozwoju. Rozwoju, który zapewni nam nowe możliwości na rynku pracy.

możesz również pobrać mój darmowy darmowy ebook „Nowy Plan Lotu”

 

A jeśli szukasz profesjonalnego diagnosty potencjału możesz już teraz umówić się na wstępną rozmowę, rezerwując w moim kalendarzu 15-minutową, darmową konsultację tutaj: https://annagierasimowicz.pl/konsultacje-rezerwacja/

indywidualny potencjał społeczno-zawodowy

Czym są kompetencje przyszłości ?

 

To, co odróżnia pracę człowieka od pracy maszyn, znacząco wpływa na definicję kompetencji przyszłości. Wpływ sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego na nasze życie jest ogromny. Robotyzacja i cyfryzacja zrobiły swoje. Większość procesów i obszarów naszego życia zostanie przez nie zdominowana. Digitalizacja środowiska pracy już pokazała nam wszystkim, że musimy uczyć się wielu nowych umiejętności.

Istnieją obszary gdzie, sztuczna inteligencja i robotyzacja nie zastąpią człowieka. Dlatego człowiek musi na nowo rozpoznać swoje miejsce w świecie. Na nowo odzyskać wpływ na swój rozwój. Nowe rozwiązania pozostawią nam przestrzeń do działania. Będziemy potrzebowali jednak wielu nowych umiejętności.

Niektóre z nich dobrze znamy, ale uznaliśmy kiedyś, że nie są tak istotne, jak się okazało. Wśród nich szczególne miejsce zajmują tzw. kompetencje miękkie. Obok nich długa lista umiejętności, które pozwalają osiągać cele zawodowe i biznesowe. Wśród nich: krytyczne myślenie, myślenie analityczne, kreatywność, innowacyjność, zwinność działania w zmiennym otoczeniu.

Dodajmy do tej listy jeszcze umiejętność podejmowania decyzji w warunkach niepewności i wiele, wiele innych. Zajmiemy się nimi w dalszej części artykułu.

 

 

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI RYNKU PRACY

Jakie trendy technologiczne wywołały największe zmiany w rozwoju człowieka w ostatnich latach ?

Wszechświat internetu dał początek zmianom na globalną skalę wiele lat temu. Wydawało nam się to bardzo rewolucyjne do niedawna. Jednak to była tylko pierwsza fala zmian. Jedni docenili jego obecność, inni od niego stronili. Taki wybór istniał. Jednak im bardziej technologia ta wdzierała się do naszych stanowisk pracy i edukacji, pozostaliśmy bez wyboru. Wykluczenie cyfrowe wciąż istnieje, ale to inny temat.

Nieograniczona wirtualna rzeczywistość zrobiła tylko miejsce o wiele większym zmianom.

Dziś żyjemy w czasach, gdzie najważniejszą walutą jest informacja. Nie pieniądz. Zaskoczony ? Trudno. Przedsiębiorstwa, zarządzane w nich procesy, oparte są na przepływie danych i informacji. Przyrost liczby informacji, jakimi się posługujemy, wciąż rośnie. I będzie rósł nieustannie. Chmury danych wymagają analiz, wykorzystania i ochrony. Stają się największym kapitałem rozwojowym nie tylko w biznesie.

 

ŚRODOWISKO PRACY PRZYSZŁOŚCI

 

Główne trendy technologiczne i zmiany postaw ludzi na rynku pracy.

AI (sztuczna inteligencja) buduje coraz więcej interakcji z człowiekiem. Zmienia się jednak podział ról pomiędzy nimi. Wpływ robotyzacji, cyfryzacji, uczenia maszynowego zmienia mapę rozwoju człowieka. Jeszcze wciąż nie chcemy uznać tych zmian za realne. Siła przywiązania do starych schematów działania i myślenia jest ogromna. Trudno będzie się wielu z nas pożegnać z modelami swojej pracy i realizacji celów.

Obserwuje się wciąż wyczekiwanie w postawach pracowników. Człowiek wciąż ma nadzieję, że nie będzie musiał z niczego rezygnować. Niczego zmieniać. W niczym się ograniczać. Widoczna jest stosunkowo duża sztywność w rozwoju kompetencji miękkich. Ich znaczenie nigdy nie było doceniane. Pomimo wielu programów szkoleń, badania wskazują na poważne deficyty tych umiejętności. Realizowane formy i programy szkoleń nie wystarczą. Potrzebujemy większej wiadomości i dobrze skrojonych usług rozwojowych.

Większość z nas nie podejmuje działań wyprzedzających zmiany. Uznanie pracy zdalnej za przywilej utrudnia pracę z ludźmi i nad ich kompetencjami. Programy rozwojowe w firmach przy braku interakcji społecznych i pracy zespołowej ograniczają skuteczność rozwiązań.

 

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI

Co mówią badania rynku pracy ?

Raporty z rynku pracy, wciąż pokazują zróżnicowanie. Zależnie od branży widoczne są inne zjawiska. Co roku dane z raportów zmieniają się dynamicznie. Wskazują na coraz większy deficyt kompetencji w wielu branżach. Znikają systematycznie grupy zawodów

Do 2030 roku nawet 66 proc. wszystkich miejsc pracy będą stanowić zawody wymagające umiejętności miękkich. Wymienia się m.in. inteligencję emocjonalną, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, czy zdolność uczenia siebie i innych. Rola kompetencji miękkich systematycznie rośnie. W przyszłości nastąpi ich standaryzacja i dokładna klasyfikacja.

Przedsiębiorstwa zmieniają swoje strategie zarządzania zasobami ludzkimi. Wiele z nich ma poważne trudności z realizacją swoich celów. Ta sytuacja w efekcie zmusi je do poszukiwania innych rozwiązań. W tym do wdrożenia technologii zastępującej pracę człowieka.

Co to dla nas oznacza? Jeśli 66 proc. zawodów będzie oparta na umiejętnościach miękkich, to znaczy, że musimy je natychmiast rozwijać. Już dzisiaj pracodawcy zwracają uwagę na obecność ich w naszym potencjale zawodowym. Współczesne trendy technologiczne wyznaczają człowiekowi nowe role.

testy kompetencyjne

Czy sztuczna inteligencja zabierze nam pracę ?

Tak. Brzmi krótka odpowiedź.

Tak, wszędzie tam, gdzie znajdzie swoje zastosowanie. A znajduje w coraz szerszych obszarach naszego życia. Myślę, że AI (sztuczna inteligencja) wypełni wiele tych niedoborów na rynku pracy. Jednak do nie jest dobra informacja dla przyszłych pracowników.

Kto powinien rozwijać kompetencje przyszłości ?

Każdy, kto chce zachować wpływ na swój rozwój zawodowy.

Skończyły się żarty. Rynek pracy coraz bardziej weryfikuje nasz pomysł na rozwój i karierę. 

Przedsiębiorstwa małe i duże zgodnie z rachunkiem ekonomicznym i celami biznesu, sięgają po technologiczne rozwiązania. Mają one usprawnić procesy, przyśpieszyć je i uniezależnić od zbędnych ryzyk. Jednym z ryzyk jest człowiek. Jego praca obarczona jest wieloma ryzykami. Jego wpływ często determinuje efektywność działania organizacji.

Pracodawcy mają już coraz większą świadomość kwalifikacji, jakie muszą posiadać pracownicy, aby mogli kontynuować rozwój firm. Wiele zawodów zniknie bezpowrotnie z mapy rynku pracy. Wśród nich wszystkie, które uda się zastąpić dostępną technologią. A ona nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa

RYNEK PRACY I TRENDY TECHNOLOGICZNE

Jak reaguje na to rynek pracy ?

Rynek pracy nie nadąża za zmianami.

Rynek pracy jest nadal bardzo hybrydowy. Jednak jego obraz bardzo się zmienia. Nawet jeśli wciąż nie zmieniają się nazwy stanowisk pracy, to zmieniają się zakresy ich zadań. Pojawiła się ogromna ilość nowych stanowisk, zadań i obszarów pracy. Takich, których do tej pory nie było lub były tylko niszowe.

Rynek pracy chłonie wszystkich specjalistów. Mamy tymczasem tzw. rynek pracownika, ale tylko w niektórych branżach. Badania wskazują, że sytuacja wielu branż się szybko zmienia. Aby za tym nadążyć, trzeba uważnie obserwować informacje z wiarygodnych źródeł.

Rozwój technologiczny dyktuje warunki na rynku pracy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Organizacje monitorujące rynek, jasno pokazują kluczowe problemy.

Jest jednak pewien zasadniczy problem. System edukacji co roku nie dostarcza umiejętności niezbędnych w gospodarce opartej na technologiach.

Wiele osób, które wejdą na rynek pracy, czeka wielkie rozczarowanie. Z czego to wynika ? Najczęściej ze złych decyzji edukacyjnych. Rozwój niepożądanych aktualnie przez pracodawców umiejętności utrudnia start zawodowy.

Jednak największe zmiany jeszcze przed nami ! Tempo obserwowanych zmian w Polsce i na świecie jest nieprzewidywalne. Żyjemy w czasach wielkiej niepewności, zwłaszcza na rynkach pracy. Zmiany technologiczne, społeczne i gospodarcze zrewidują wiele karier zawodowych.

RYNEK PRACY I TRENDY TECHNOLOGICZNE

Antykruche kompetencje przyszłości i ich wpływ na zawody przyszłości?

Antykruchy, czyli jaki ? Jeżeli kruchy to łatwy do zniszczenia, to z pewnością antykruchy jest jego odwrotnością. Czyżby o naszych kompetencjach można było mówić, że są kruche ? Tak. Nasze umiejętności w większości są bardzo kruche.

W obliczu wszystkich zmian, z jakimi mamy do czynienia problemem jest kruchość naszych kompetencji. Są one wg wszystkich dostępnych badań i raportów, bardzo łatwe do zastąpienia innymi rozwiązaniami. Zdigitalizowany świat systemów technologicznych mówi Ci, jesteś kruchy !

Jakie kompetencje można nazwać kruchymi? Wszystkie te, które tracą swoją wartość na rynku pracy. Tracą ją z kilku powodów:

  1. Znika na nie zapotrzebowania na rynku pracy.
  2. Zastąpi je łatwo technologia i sztuczna inteligencja.
  3. Istnieje zbyt dużo osób, które te umiejętności posiadają w stosunku do ofert pracy.
  4. Przechodzą przez proces naturalnej eliminacji z mapy zawodowych umiejętności.
  5. Nie wchodzą na wyższy poziom zaawansowania i rozwoju.
  6. Nie czynią człowieka bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.

Każdego roku przybywa nam tzw. kruchych kompetencji i kruchych obszarów, gdzie dotychczas miały swoje zastosowanie.

 

Jakich procesów nie jesteśmy już w stanie zatrzymać i dlaczego ?

Najprościej byłoby powiedzieć wszystkich ! I chyba nie ma w tym żadnej przesady.

Z jednej strony siła korzyści z drugiej strony siła zagrożeń. Dwie przeciwstawne potęgi naszych czasów. Ze wszystkich dostępnych raportów, badających rozwój kluczowych trendów wynika jedno. Procesy zmian są nieodwracalne. Każda rewolucja przemysłowa przynosiła potężne zmiany w wielu branżach.

Czy bylibyśmy w stanie zatrzymać współczesne trendy technologiczne ? Oczywiście, że nie. Szybko rośnie zapotrzebowanie na nie w wielu przedsiębiorstwach. Tworzą się nowe miejsca pracy. Usprawniają się procesy produkcyjne i biznesowe. Świat się zmienia.

 

A jeśli szukasz profesjonalnego diagnosty potencjału możesz już teraz umówić się na wstępną rozmowę, rezerwując w moim kalendarzu 15-minutową, darmową konsultację

darmowy ebook nowy plan lotu

 

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

 Zanim zabierzesz się do pracy nad planowaniem swojej kariery, przekazuję Ci kluczowe argumenty w moim darmowym e -booku NOWY PLAN LOTU. 

Znajdziesz tam wiele powodów, dla których warto zmienić podejście do planowania  Twojej kariery, również w oparciu o diagnozę potencjału.

autor

Przeszłość już zostawiła swoje ślady, warto o nich nie zapomnieć i zabrać je ze sobą w dalszą drogę, jak skarb, bez którego nie mielibyśmy szansy tworzyć i doskonalić przyszłości. Nigdy nie możemy uznać ani siebie, ani niczego co robimy za ukończone!